Studyflow Rekenen

De methode om écht te leren rekenen!

Oefenen tot beheersing

Ieder hoofdstuk in Studyflow-Rekenen bouwt voort op kennis uit eerdere hoofdstukken. Op die manier herhalen leerlingen de stof op een natuurlijke manier en blijven zij hiermee oefenen. Daarnaast is het lesmateriaal zorgvuldig in didactische stappen opgebouwd zodat leerlingen door middel van tussenstappen naar steeds complexere opgaven toewerken.

Visuele uitleg

Visuele modellen zijn bij uitstek geschikt om onderliggende structuren te verduidelijken. Zij dragen daardoor bij aan een beter begrip van rekenen. Het gebruik van modellen maakt de uitleg minder talig én maakt het voor leerlingen makkelijker om verbanden binnen de leerstof te leggen.

Flexibel inzetbaar

Onze rekenmethode biedt een compleet en modulair lespakket. Het lesmateriaal bevat herhaling van de basisschoolstof en werkt toe naar de 2A, 2F en 3F niveaus. De methode kan flexibel ingezet worden en is geschikt voor zowel zelfstudie als voor docent gebonden rekenlessen.

Motiverende aanpak

Bij Studyflow-Rekenen staat een positieve instelling centraal. Wij richten ons vooral op wat goed gaat. De leerlingen zien dit terug in de voortgang die zij maken en de sterren die daarmee verdiend worden. Daarnaast wordt het oefenen gestimuleerd door de spelelementen die in de methode terugkomen. Zo kunnen leerlingen door te oefenen met de rekenstof een eigen avatar creëren.

Wil je meer lezen over Studyflow-Rekenen?
Klik dan hier


dr. ir. Geeke Buin-Muurling
Hoofdauteur Studyflow Rekenen

“Rekenen is een essentiële basisvaardigheid”

Onze hoofdauteur voor Studyflow-Rekenen is Geeke Bruin-Muurling. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar de aansluiting tussen het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Geeke ziet rekenen als een échte basisvaardigheid. Onze methode is erop gericht om deze basis te leggen zodat leerlingen hun rekenvaardigheden kunnen toepassen binnen andere vakken en zich goed kunnen redden in het dagelijks leven.

Geeke gelooft dat:

1) Studyflow Rekenen moet meer zijn dan een boek achter glas.
2) De methode een brug moet slaan tussen rekenen-wiskunde in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.
3) Een methode constant in ontwikkeling moet blijven en aan de hand van feedback van docenten én leerlingen verbeterd kan worden.

Advies en proeflicenties    Contact