Studyflow Rekenen

Studyflow Rekenen is een digitale lesmethode ontwikkeld om leerlingen op 2A / 2F / 3F niveau te brengen en te houden. Met Studyflow Rekenen oefenen leerlingen op hun eigen niveau en tempo naar hun eindniveau. Hierbij krijgen ze veel visueel materiaal en wordt er binnen de lesmethode gebruik gemaakt van authentieke contexten.

Oefenen tot
beheersing

Ieder hoofdstuk in Studyflow-Rekenen bouwt voort op kennis uit eerdere hoofdstukken. Hierdoor herhalen leerlingen de stof uit eerdere hoofdstukken op een natuurlijke manier, en blijven zij met de stof oefenen. Binnen paragrafen is Studyflow Rekenen zo opgebouwd dat leerlingen tussenstappen afronden voordat ze naar complexere opgaven gaan.

Visuele
leeromgeving

Een belangrijk vakdidactische uitgangspunt binnen Studyflow Rekenen is het gebruik van visuele modellen. Deze zijn bij uitstek geschikt om onderliggende structuren te verduidelijken. Daarnaast blijft de tekst compact en schetst het waar nodig de context van het probleem.

Flexibel
inzetbaar

Om leerlingen gemotiveerd te houden helpt het als de lesmethode aansluit bij hun belevingswereld. Doordat we situaties uit de dagelijkse levens van leerlingen gebruiken, maken we de kennis die leerlingen opdoen praktisch toepasbaar. Daarnaast hebben we spelelementen in ons platform verwerkt om leerlingen een extrinsieke impuls te geven.


“Wij willen leerlingen écht leren rekenen”


Dr. Ir. Geeke Buin-Muurling

Hoofdauteur Studyflow Rekenen

Geeke Bruin-Muurling is hoofdauteur van Studyflow Rekenen. Zij heeft als docent in het onderwijs gewerkt en promotieonderzoek gedaan naar de aansluiting van het rekenonderwijs op de basisschool naar de middelbare school. Zij realiseerde zich dat rekenen een fundamentele basisvaardigheid is waar in heel veel vakken op worden voortgebouwd. Met de rekenmethode wil zij leerlingen echt leren rekenen. Bij het maken van Studyflow-Rekenen heeft zij drie uitgangspunten gehad:

1) Studyflow Rekenen moet meer zijn dan een boek achter glas. Hierbij wilde ze optimaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden.

2) Knelpunten tussen aansluiting basisonderwijs en voortgezet onderwijs oplossen

3) Samen met docenten en leerlingen de rekenmethode blijven doorontwikkelen

Advies en proeflicenties    Contact